از خود به فرا خود رسیدن...

سلام...
چه اهمیتی داره چند ساله باشی؟!
یا اینکه اهل کجا باشی؟

فکر می کنم اصل یه چیز دیگه است...
یه چیزی تو مایه های طرز تفکر

می نویسم..
ببین از طرز تفکر من چه عایدت میشه..
اگه به درد بخور بود بمون
اما اگه نه
وقتت رو صرف نوشته ها و عکس هام نکن...

فکر کنم به این نوع بیان میگن:

گربه رو دم حجله کشتن!!

آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب

سلام...

چه اهمیت داره چند ساله باشی یا اهل کجا باشی؟!
فکر کنم اصل یه چیز دیگه است..
یه چیز تو مایه های طرز تفکر!

ببین از تفکر من چی عایدت میشه
اگه دیدی چیز به درد بخوری برات نیست
وقتت رو صرف نوشته ها و عکس هام نکن..


صفحه بنده در افسران:


http://www.afsaran.ir/profile/fa1379