از خود به فرا خود رسیدن...

از خود به فرا خود رسیدن...

...

همین سه نقطه کافیست برای همه سکوت های عالم
حرف هایی که باید زده می شد
ولی ....

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

۱۸:۴۰۳۱
ارديبهشت

بسم رب المهدی(ع)از که گفتن خوب است!؟

 از خود

دیگران

یا از تو گفتن!؟

 از که نوشتن خوب است!؟

 از خود

دیگران

یا از تو نوشتن!؟

 از که خواندن خوب است!؟

از خود

دیگران

یا از تو خواندن!؟

 با که رفتن خوب است!؟

 با خود

دیگران

یا با تو رفتن!؟

 با که ماندن خ...

نه!

 اینکه پرسیدن ندارد

تو که نباشی

چه فرقی دارد

من باشم یا دیگران

یا هیچ کداممان!

 تو که نباشی اصلا مایی هم نیست که بخواهد بخواند و بنویسد وبگوید!

 اکسیر حیات که می گویند،

یقینا

تو را می گویند...


پ.ن:  دم ملا گرم با این نظریاتش

پ.ن: دوست قرآنی چپ چپ نگاه نکن.روزه بهم فشار نیاورده!

دختر آفتاب ..
۱۴:۱۹۲۸
ارديبهشت


بسم الله

روبروی گنبدت نشستن خوبه

نفس کشیدن تو حرمت خوبه

بارونت

آفتابت

گرما

سرما


شادی

غم

گریه

خنده

دلتنگی

سختی

همسایگی

همه حس های بد و خوب عالم تو حرم تو خوبه


بانوی مهربانی

یک چیز در گوشی

حتی شعار دوست داشتن تو هم خوبه:)


پ.ن: حال همون شبی رو دارم که تا سحر کتاب آن شرلی خوندم و به آنه افتخار کردم که صاف زد تو سر گیلبرت!

پ.ن: وقتی که دوست قرآنی  فکر میکنه فیروزه خیلی خفنه:|ولی فک نکنم استاد بهش گفته باشه بهترین استاد:)

پ.ن: ماه رمضونتون هم پر از صبر و تفکر

پ.ن: اینطوری نوشت

دختر آفتاب ..